اخبار ملکی

دلایل ارزیابی غیرواقعی املاک موسسه کاسپین چیست؟

اگر چه بانک مرکزی و در راس آن ولی اله سیف به صراحت مالباختگان را مقصر دانسته و آن ها را به واسطه سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز نکوهش می کند. اما مالب...

ادامه مطلب